دوشنبه 18 فروردین 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

ثبت نام برنامه ها
کاربرگ مشخصات نخبگان و سرآمدان بومی:
نام: *
   
نام خانوادگی:
 
نام پدر: *
   
شماره شناسنامه:
 
کد ملی: *
   
سال تولد:
 
کشور: *
   
استان: *
   
شهر محل تولد: *
   
آدرس محل سکونت: *
   
کد پستی محل سکونت: *
   
تلفن محل سکونت: *
   
عنوان شغلی: *
   
آدرس محل کار: *
   
تلفن محل کار: *
   
آدرس ایمیل: *
   
شماره همراه :
 
نام دانشگاه : *
   
رشته دانشگاهی: *
   
گرایش تحصیلی : *
   
آخرین مقطع تحصیلی: *
   
حوزه:
 
رشته نخبگانی: *
   
عنوان افتخار اول: *
   
سال کسب افتخار اول:
 
عنوان افتخار دوم:
 
سال کسب افتخار دوم:
 
عنوان افتخار سوم:
 
سال کسب افتخار سوم:
 
ذکر سایر افتخارات:
 
سال کسب سایر افتخارات:
 
بارگزاری رزومه:

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس بنیاد نخبگان استان قم: میدان جهاد - بلوار رضوی - بین کوچه 2 و 4  تلفن: 37705800 -025