با حضور دانشجویان مستعد:
وبينار نقد جريان روشنفکري معنوي برگزار شد

بنياد نخبگان استان قم با همکاري جهاد دانشگاهي استان قم وبينار نقد جريان روشنفکري معنوي ويژه مستعدان تحت حمايت بنياد ملي نخبگان و دانشجويان برتر، را مورخ یک شنبه 18 مهرماه 1400 به مدت 2 ساعت برگزار کرد.

در این وبینار مدیر گروه فلسفه دین مجمع عالی حکمت اسلامی گفت: روشنفکری دینی بر آن است که می‌توان سنت را که مهمترین جزء آن دین است، با مبانی و مولفه‌های اندیشه‌ای مدرن در کنار هم نشاند، بدون آن که به تناقض و یا به کنار نهادن یکی به پای دیگری منجر شود اما ما باید مرز مشخصی میان روشنفکری دینی و نو اندیشی دینی و نیز تجدید نظر طلبی دینی قائل شویم و این سه را با هم خلط نکنیم.

روشنفکری دینی یک پروژه فکری و معرفتی است که هدف آن جمع میان دین و تجدد است و البته گرچه ابتدائا خود را راه میانه و معتدلی میان رویکرد روشنفکری لائیک و شریعت گرایی اسلامی می‌دانست، اما در عمل به سوی تطبیق و بازسازی دین بر اساس مدرنیته حرکت کرد.

وی ادامه داد: روشنفکری دینی از تلاقی جریان روشنفکری و سنت دین باوری پدیدار شده است و معتقد به ضرورت دین در دنیای مدرن است، این جریان بر آن است که می‌توان سنت را که مهمترین جزء آن دین است، با مبانی و مولفه‌های اندیشه‌ای مدرن در کنار هم نشاند بی آن که به تناقض و یا به کنار نهادن یکی به پای دیگری منجر شود.

در پایان وبینار ضمن معرفی منابع، پرسش و پاسخ و نقد جریان روشنفکری معنوی برای دانشجویان و مستعدان انجام شد.

تاریخ انتشار : 1400/07/28
کد : 20159
تعداد بازدید: 80