دوشنبه 29 دی 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

با حضور مستعدان استان قم
اردوی جهادی پیشرفت تحصیلی برگزار شد

اردوی جهادی پیشرفت تحصیلی با محوریت برنامه های آموزشی به همت بنیاد نخبگان استان قم و با همکاری بسیج مناطق محروم استان برگزار شد.

این اردو با هماهنگی بسیج به مدت 2 روز با حضور  استعداد های برتر در مدارس مناطق محروم برگزار شد، و استعدادهای برتر به شرکت کنندگان در این طرح آموزش های دروس تخصصی را ارائه کردند.

 

اردو های جهادی از برنامه های فرهنگی بنیاد ملی نخبگان است که به منظور استفاده از ظرفیت نخبگان و استعداد های برتر و آشنایی آنان با مناطق مختلف انجام می شود.

 

تاریخ انتشار : 1396/12/20
کد : 41
تعداد بازدید: 1006

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس بنیاد نخبگان استان قم: میدان جهاد - بلوار رضوی - بین کوچه 2 و 4  تلفن: 37705800 -025