پنج شنبه 16 مرداد 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

به منظور آشنایی با زیست بوم فناوری:
مستعدان و دانشجویان برتر از کارخانه نوآوری آزادی بازدید کردند

به منظور آشنایی با زیست بوم فناوری مستعدان و دانشجویان برتر از کارخانه نوآوری آزادی با همکاری دانشگاه صنعتی قم بازدید کردند

بنیاد نخبگان استان قم در راستای اجرای برنامه ها توانمند سازی و آموزشی مصوب سال 98 ، بازدید از کارخانه نوآوری آزادی را با همکاری دانشگاه صنعتی قم برگزار کرد.

این برنامه علمی به منظور آشنای جامعه نخبگانی با بازیگران جدید اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی صورت گرفت.

شرکت کنندگان در این بازدید با محل تجمع شرکتهای نوپا یا همان استارتاپ ها آشنا شدند. در این محل خدمات مورد نیاز و مرتبط با آنها نیز بصورت متمرکز در کنار آنها فراهم می‌شود.

تاریخ انتشار : 1398/10/17
کد : 10084
تعداد بازدید: 109

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس بنیاد نخبگان استان قم: میدان جهاد - بلوار رضوی - بین کوچه 2 و 4  تلفن: 37705800 -025