سه شنبه 17 تیر 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

با حضور مستعدان و دانشجویان:
کارگاه آموزشی و توانمندسازی مهارت مقابله با استرس و فشارهای روانی برگزار شد.

با حضور مستعدان و دانشجویان کارگاه آموزشی و توانمندسازی مهارت مقابله با استرس و فشارهای روانی در بنیاد نخبگان استان قم برگزار شد.

بنیاد نخبگان استان قم با هدف ایجاد بستر آموزشی مناسب، یادگیری و پیشگیری از آسیب‌های فردی و اجتماعی و ارتقای سطح سلامت روان و توانمندسازی جوانان نخبه و مستعدان برتر، کارگاه آموزشی و توانمندسازیرا با موضوع مهارت مقابله با استرس و فشارهای روانی،ویژه دانشجویان و استعدادهای برتر برگزار کرد.

این کارگاه در سالن شهدای جهاد علمی بنیاد نخبگان به مدت 9 ساعت در دو بخش کارگاهی و مشاوره خصوصی ارایه شد

دانشجویان و استعداد های برتر به صورت تخصصی با تعریف استرس و فشار روانی، پیامدهای استرس و فشار روانی و تحلیل آن، بررسی تاثیر استرس و فشار روانی بر عملکرد، بررسی راه های کاهش استرس و فشار روانی به واسطه کاهش استرسور ها، بررسی راه های مقابله با پیامدهای فشار روانی و استرس ادراک شده و کاهش آثار نامطلوب آن، و در نهایت بررسی و ارزیابی رابطه میان تیپ شخصیتی و سطح استرس ادراک شده از طریق روانسنجی استاندارد افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) مستعدان، که از نتایج و میزان استرس خود آشنا شدند.

در پایان مستعدان به صورت خصوصی سوالات و مشکلات خود در زمینه استرس و نگرانی را با استاد مورد بررسی قرار دادند.

تاریخ انتشار : 1398/07/13
کد : 54
تعداد بازدید: 355

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس بنیاد نخبگان استان قم: میدان جهاد - بلوار رضوی - بین کوچه 2 و 4  تلفن: 37705800 -025