خانه نخبگان قم تشکیل می‌شود
چهارشنبه, 01 مرداد 1393
رئیس بنیاد نخبگان قم: خانه نخبگان قم تشکیل می‌شود رئیس بنیاد نخبگان استان قم در نشست صمیمی استاندار قم با... ادامه مطلب...
پیشرفت مذاکرات هسته ای نمونه ی بارز استفاده از ظرفیت نخبگان است
چهارشنبه, 01 مرداد 1393
استاندار قم در نشست صمیمی و ضیافت افطاری نخبگان عنوان کرد: پیشرفت مذاکرات هسته ای نمونه ی بارز استفاده از... ادامه مطلب...
نخبگان مسئولیتی سنگین نسبت به مردم و کشور خود دارند
يكشنبه, 15 تیر 1393
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان: نخبگان مسئولیتی سنگین نسبت به مردم و کشور خود دارند قائم مقام بنیاد ملی نخبگان... ادامه مطلب...
نقاط عطف در دوران های مختلف تاریخی توسط نخبگان رقم خورده است.
يكشنبه, 15 تیر 1393
مدیر کل فرهنگی بنیاد ملی نخبگان: نقاط عطف در دوران های مختلف تاریخی توسط نخبگان رقم خورده است مدیر کل فرهنگی... ادامه مطلب...
جامعه علمی فرهیخته فضایی برای یادگیری متقابل ایجاد کند.
يكشنبه, 15 تیر 1393
عضو کارگروه فرهنگی بنیاد ملی نخبگان: جامعه علمی فرهیخته فضایی برای یادگیری متقابل ایجاد کند رییس بنیاد... ادامه مطلب...